گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

انبار محصول ها
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
 

مکانی هست که محصول های به دست آمده تا قبل از انتقال به بازار مصرف در آن نگهداری می شوند . شرایط مختلفی محصول ها را  تحت تاثیر قرار می دهد از جمله ؛ دما ، رطوبت ، نور و میزان گاز های موجود در فضای اطراف آن ها . بستگی به نوع محصول دارد که هر کدام از عوامل چگونه کنترل شوند . البته فقط عوامل نام برده  در  انبارداری نقش ندارند ، بلکه عواملی دیگر از جمله تغذیه و هورمون دهی قبل از برداشت برای گیاه استفاده شده اند ، موثرند .

برای کنترل انبار مجموعه دستگاه های سنجش هر کدام از عوامل را در آن قرار داده تا اطلاعات بدست آمده را به کامپیوتر  مرکزی انتقال دهند ، سپس با استفاده از داده های شرایط ایده آل ، شرایط کنترل گردد . می توانیم قسمتی از انبار محصول ها را به نگه داری و تیمار بر روی بذرها و اندام گیاهی که برای تکثیر  غیر جنسی   می خواهند استفاده شوند ، اختصاص داد .