گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

خزانه
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
 

بخشی از مجموعه گلخانه ای است که بهترین  و کامل ترین شرایط رشد را برای گیاهچه فراهم می نماید ، تا  زمانی که آن را به محل اصلی انتقال دهیم . طبیعی است که در این مراحل اولیه ، گیاه حساس بوده و نباید به آن کوچکترین شوک وارد گردد . بررسی عوامل گوناگون در این زمان بسیار حائز اهمیت است و توجه دو چندانی را می طلبد . تمام دستگاه های خزانه هم به طور مستقیم با کامپیوتر مرکزی در  ارتباط هستند . می توانیم قسمتی از گلخانه اصلی را در صورت کمبود مکان به خزانه اختصاص دهیم ، تا در این محل به نگهداری گیاهچه ها بپردازیم .