گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

سرمايه
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
 

برای شروع هر کار ابتدا باید سرمایه ای داشت تا بتوان آن کار را شروع کرد و همچنین پشتوانه محکمی برایش در نظر گرفت . ابتدا باید قطعه زمین مناسب با شرایط موجود تهیه نمود تا بتوان کل مجتمع گلخانه ای یا بخشی از آن را احداث کرد . در ادامه به خرید امتیاز هایی از قبیل آب ، برق ، گاز و تلفن نیاز می باشد .بایستی وسایلی از جمله گرم کننده ها ، خنک کننده ها ، منابع آب و محلول ، تابلوی برق ، انواع سیستم کنترل کننده ، کامپیوتر مرکزی و ساختمان گلخانه را جزئی از سرمایه قرار دهیم و طوری عمل بنمائیم که همه این ها برای سالیان سال ، مورد استفاده قرار گیرند و بازدهی مفیدی داشته باشند .