گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

کاربرد رعنا زیبا
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱٩
 

این گیاهان در پلات باند ها ، حاشیه باغچه ها و تپه ها به صورت مخلوط با سایر گلها مورد کشت قرار می گیرند. یک بوته آن 50 شاخه گل تولید می نماید و گل بریده آن حدود 8-5 روز در آب دوام می آورد.

انواع دائمی را می توان در تزئین حاشیه ها نیز به کار برد. یاداور می شود که گونه G.aristata را که چند ساله می باشد ، می توان توسط قلمه علفی در بهار یا تقسیم بوته در سال دوم نیز تکثیر کرد.

منبع:جمشید حکمتی .گلهای فصلی . علوم کشاورزی .1382