گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

کاشت و داشت
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢٢
 

فاصله رديف‌هاى کاشت در ارقام مختلف باميه (پاکوتاه يا پابلند) بين ۷۵ تا ۱۰۰ سانتى‌متر متفاوت است. فاصله بوته‌ها درارقام پاکوتاه ۳۰ سانتى‌متر و در ارقام پابلند ۴۵ تا ۶۰ سانتى‌متر مى‌باشد.     

بذر باميه را مى‌توان به‌وسيله ماشين‌هاى بذرپاشى کاشت. در اين‌صورت بايد پس از سبز شدن و رشد کافى بوته‌ها را به فواصل مذکور تنک کرد. مقدار بذر مورد نياز ۱۲-۸ کيلوگرم در هکتار است.

 

  همان‌ طورى که اشاره شد باميه مى‌تواند مواد غذائى زيادى را جذب کرده و به مصرف برساند در اين رابطه لازم است که مواد غذائى مورد نياز گياه را از طريق مصرف کود حيوانى و کودهاى شيميائى با يک نسبت مناسب تأمين کرد. متأسفانه ازنظر مقدار و نسبت کودهاى شيميائى و چگونگى اثرات کودها در خواص کيفى و کمى اين گياه اطلاعاتى در دست نيست با وجود اين مى‌توان مقدار ۱۰۰ تا ۱۵۰ کيلوگرم ازت، ۱۰۰ کيلوگرم فسفر و، ۲۰۰-۱۵۰ کيلوگرم پتاس خالص مصرف کرد. البته بايد مقدارى از ازت را به‌صورت سرک در مرحله شروع و اواسط برداشت در اختيار گياه قرار داد. در صورتى‌ که مقدار زيادى ازت در اوايل رشد گياه مصرف شود باعث رشد رويشى زياد گياه شده و محصول ديررس خواهد شد.