گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

کاشت بادنجان
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢٩
 

براى تهيه زمين اصلى زمين را در پائيز شخم‌زده و هم‌زمان با شخم مقدارى کود حيوانى را با خاک مخلوط مى‌کنيم و در بهار اقدام به تسطيح و تهيه جوى و پشته جهت نشاءکارى مى‌نمايند.

آبيارى

  کشت بادنجان به‌صورت رديفى و آبيارى آن به‌طريقه نشتى انجام مى‌گيرد.   

 

  کوددهى

   با توجه به اينکه بادنجان داراى طول دوره رشد نسبتاً طولانى مى‌باشد لازم است که مواد غذائى کافى در تمام دوره رشد در اختيار گياه باشد. بنابراين جهت رفع نيازهاى کودى بادنجان و بهبود حاصلخيزى خاک مى‌توان مقدار ۳۰ تن کود حيوانى در هکتار مصرف کرده و يا در صورت عدم وجود کود حيوانى از کود سبز استفاده کرد. براى تغذيه کامل گياه علاوه بر کود حيوانى يا کود سبز بايد کودهاى شيميائى را به ميزان ۷۵-۱۰۰ کيلوگرم ازت خالص، ۱۰۰-۱۵۰ کيلوگرم فسفر و به همين اندازه پتاس خالص به‌کار برد. معمولاً کود ازته را سه قسمت کرده و يک سوم آن را در موقع تهيه زمين و قبل از نشاءکارى و بقيه را به‌صورت کود سرک در دو نوبت، يکى در مرحله تشکيل گل و ميوه و ديگرى در اواسط دوره باردهى گياه به زمين مى‌دهند

منبع