گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

کمیت نور
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٥
 

می توان به وسیله نورهای ساختگی نیز گیاهان را پرتو افشانی کنیم ، همچنین می توان ترکیبی از نور های ساختگی و نور خورشید را در گلخانه به کار برد . بنابراین این بحث باید با نوع گیاهان موجود در گلخانه همخوانی داشته باشد . همچنین باید سیستم سایه افکنی نیز استفاده کرد در زمانی که نور خورشید بیشتر از حد نیاز است . باید به شدت نور تابیده  و یکنواختی آن توجه کافی داشت.مدیریت در مقدار نور بر اساس این که گیاه چه فتوپریودی دارد انجام می شود . آیا گیاه ما روز کوتاه است یا روز بلند و یا این که بی تفاوت به طول روز است.با گذاشتن گیرنده های حساس کنار گیاه می توان مقدار نور دریافتی را به دست آورد .می توان از زمان سنج نوری در زمانی که نور مصنوعی به کار می بریم استفاده نماییم ، تا در زمان های معین پرتو افکنی داشته و در زمان هایی هم تاریکی داشته باشیم.