گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

دما
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
 

دما در مراحل مختلف چرخه زندگی گیاه نقش اساسی دارد . مقدارش بستگی به مرحله ای که گیاه در آن قرار دارد بستگی دارد ؛ ممکن است مرحله جوانه زنی بذر باشد ، یا مرحله گلدهی و یا مراحل دیگر که در هر کدام نیاز دمایی گیاه متفاوت است.همچنین در طول شبانه روز نیز نیاز دمایی متغییر می باشد .در گلخانه باید سیستم های مختلف دمایی از جمله ، سیستم گرمازا ،سرما زا و ترکیبی از این دو سیستم وجود داشته باشد .در ایران به دلیل بالا بودن انرژی دریافتی از خورشید ، می توانیم مستقیم برای تولید گرما از سیستم هایی استفاده نماییم که نور خورشید را به گرما تبدیل می کنند.