گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

دمای محيط ريشه
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
 

از طریق سیستم سکو های حرارتی هم درجه حرارت مورد نیاز ریشه ها را فراهم نماییم و همچنین %25-20 هزینه را از کل سیستم حرارتی پایین بیاوریم. مطالعه نشان می دهد با استفاده از این روش در گوجه فرنگی %7 افزایش بازده داشته که در مقایس زیاد محصول فراوانی به تولید کننده می دهد . می توان در سکو های حرارتی ، درون لوله ها ، جریان هوا را عبور داد تا با استفاده از آن حرارت مورد نیاز محیط ریشه ها را تامین کرد .بهترین دمای آب آبیاری در مورد گیاهان برای جذب بهتر عناصر و مواد غذایی 25-20 درجه سانتیگراد می باشد . در این دما بهترین شرایط برای ریشه به وجود می آید تا به راحتی مواد غذایی را جذب نماید .  کار آیی ترین روش برای متعادل کردن دمای آب این است که در استخر آب ، دما را به اندازه دلخواه برسانیم . چون اگر دمای آب را در زمان آبیاری در گلخانه بخواهیم  بالا  ببریم ، دمای گلخانه افت می کند  و  به  گیاهان آسیب  می رسد.مرحله گرم کردن آب ورودی گلخانه بهتر است قبل از  اضافه کردن مواد غذایی انجام شود ، چرا که عناصر بهتر در آب حل می شوند . در این جا هم دما سنجی در ورودی آب به محیط ریشه قرار می دهیم تا دمای آب را به کامپیوتر مرکزی گزارش نماید ، تا در صورت لزوم طبق داده ها ، دما را تنظیم کند .

    در این جا می توانیم از سیستم گرما ساز خورشیدی نیز استفاده نماییم . باید توجه داشت به دلیل این که آبیاری در برخی از مواقع شبانه روز انجام می گیرد ، بنا براین لازم نیست که همیشه منبع آب اصلی را ، کنترل دمایی نماییم