گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

صوت
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
 

کلیه تحقیقاتی که در رابطه با تاثیر موسیقی و آوا ها بر گیاهان انجام گرفته حاکی از این است که صدا ها و آواز ها بر روی رشد گیاهان اثر گذارند . برخی از محققان بر این باورند که موسیقی به علت این که از امواج الکترو مغناطیسی تشکیل شده است ، باعث به ارتعاش در آمدن ذرات هوا شده و در نتیجه باعث افزایش فشار هوا و عریض شدن روزنه های سطح برگ ، و نهایتا باعث افزایش جذب اکسیژن می گردد. البته کیفیت و کمیت صدا در عملکرد بسیار حائز اهمیت است ، چرا که باید این عوامل در حد متعادل باشد تا پاسخ دلخواه را به ما بدهد .البته به نظر می رسد که بهترین صدا ها ، صداهای طبیعی می باشد . آوا هایی مانند پرندگان ، آب جاری و آبشار از نمونه های بارز طبیعت هستند .