گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

امنیت شبکه
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٧
 

هر دردی درمانی دارد ولی هیچ چیز مانند پیشگیری مفید نمی باشد . در واقع امنیت برای هر چیزی نوعی پیشگیری به حساب می آید . در این جا امنیت برای گیاه و نهایتا برای انسان مفید است . تمام کار های امنیتی از مراحل تولید تهیه بذر گرفته تا باردهی گیاه ، باید به بهترین نحو کنترل شوند.شبکه در این جا عبارت است از اتصال بین کامپیوتر شخصی با کامپیوتر مرکزی گلخانه ، ارتباط با آزمایشگاه و در نهایت متصل شدن به تمام سیستم های گلخانه ای . کوچکترین خطا در این مراحل یعنی خسارت به عملکردی که خواهیم داشت . در درجه اول نباید گذاشت که افراد غیر مجاز دسترسی به این سیستم داشته باشند و در ادامه هم با مدیریت درست پیشبینی خرابی های احتمالی شده و راه کار مواجه با آن تنظیم گردد .دستگاه ها بایستی طوری برنامه ریزی شده باشند که در صورت قطع ارتباط با کامپیوتر مرکزی به صورت اتوماتیک ، به برنامه قبلی عمل کرده و برنامه هایشان به هم نریزد .