گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

انبارداری
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۱
 

مهمترین عوامل در انبار نور و دما می باشند . کلا باید مقدار تنفس را در محصول کنترل کرد تا بتوان مدت انبارداری را تنظیم نمود . تنفس در محصول ها انجام می شود چون انرژی حاصل  از آن باعث بقای سلول می گردد .  تنفس  باعث  می شود که قند ها در سلول تبدیل به آب و دی اکسید کربن و انرژی شوند که  در نتیجه حجم ماده خشک محصول کاهش می یابد . هر چه تنفس زیاد تر باشد ، طول دوره انبارداری پایین تر می آید .در انبار علاوه بر نور و دما ، مقدار رطوبت ، مقدار اکسیژن و نوع محصول نیز در مدت زمان انبارداری موثر است .

در دماهای بالا به دلایل غیر فعال شدن آنزیم ها ، کاهش نفوذ اکسیژن به درون بافت گیاه ، جمع شدن دی اکسید کربن در بافت و کاهش مواد اکسید شونده ، تنفس کاهش می یابد . عوامل درونی مانند تعداد سلول موجود در محصول ، مقدار گاز اتیلن ، مقدار کربوهیدرات ها ، اندازه میوه و نوع و سن بافت گیاهی در میزان تنفس موثر هستند .سبزی های برگی و علفی سرعت تنفس بالاتری دارند ، بنابراین فساد پذیرترند. وجود واکس و موم در سطح میوه باعث تنفس بی هوازی می شوند .

تنفس هوازی:

انرژی + آب + دی اکسید کربن  >اکسیژن + قند

                   CH12O6 + 6 O2 > 6 CO2 + 6 H2O + 2830KJ

 

تنفس بی هوازی :

انرژی + الکل + دی اکسید کربن  < قند

C6H12O6 > 2 CO2 + 2C2H5OH + 118 KJ

باید طبق این دو نوع تنفس ، بهترین حالت ها را در زمان های مشخص استفاده نماییم