گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

عوارض ناشي از علف كشها :
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٦
 

علف كشها مي توانند باعث بد شكل شدن شاخ و برگ گوجه فرنگي شوند. بوته هاي گوجه فرنگي به ويژه به D ـ ۴و۲ حساس هستند . علف كشهاباعث خم شدن برگها به سمت پايين، فنجاني و ضخيم شدن آنها مي شوند. برگهاي تازه باريك و پيچ خورده اند و به طور كامل توسعه نمي يابند. ميوه ها ممكن است دچار catfacing شوند و نرسند. در ضمن در اثر بادبردگي ( drift ) هم ممكن است علف كشهايي كه براي کنترل علفهاي هرز چمني به كار مي روند، روي گياه زراعي رفته و عوارض آشكار گردند. بخارات ناشي از علف كشها هم ممكن است گياه را تا چند روز پس از كاربرد علف كشها تحت تاثير قرار دهند. علف هاي چيده شده اي كه قبلا علف كش روي آنها استفاده شده نيز نبايد به عنوان مالچ درمزارع گوجه فرنگي به كار روند. اگر آسيب هاي وارد شده جزئي باشند، گياه قادر به رشد و ترميم خود خواهد بود. در ضمن گياهان آسيب ديده بايد به طور مرتب و كامل آبياري شوند.

منبع