گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

سيستمهاي جذر و مد (فروكش – جريان )
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٢
 

از اين نوع سيستمهاي رشد هيدروپونيك ساليان سال استفاده مي شده است. هر چند كه امروزه آنها به صورت اقتصادي بكار نمي روند و بيشتر كاربرد خانگي دارند.تركيب اين ساختار عبارت است از يك محيط ريشه اي خنثي از قبيل گرانول، ماسه و پوكه معدني و ظروف رشد كه حجم هاي يكساني از محلول غذايي در داخل آنها وجود دارد و لوله هاي تغذيه كننده و دريچه ها و پمپ هاي مورد نياز جاسازی شده اند. بايستی عناصر مورد نياز گياه را به اين محيط کشت اضافه نمائيم.مسلم است که برای هر گياه مقادير مشخصی از مواد غذائی را باسد استفاده نماييم.