گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

کلسيم
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۳٠
 

ميزان کلسيم در گياهان در حدود 5/0 تا2% در ماده خشک است.

علائم کمبود: کمبود کلسيم به صورتي است که برگها به رنگ قهوه اي و يا سياه ظاهر مي شوند و حاشيه برگها نيز در هم فرو مي روند. يکي ديگر از تاثيرهاي کمبود کلسيم مرگ و پوسيدگي شکوفه و گل است.

علائم زيادي: باعث کمبود کاتيونهاي مهم مثل پتاسيم و منيزيم مي شود. غلظت کلسيم در اکثر محلول هاي غذايي در حدود 200 mg/l مي باشد.

مهمترين منابع تهيه کلسيم در محلول غذايي نيترات کلسيم مي باشد. در صورتي که حلاليت در آب کم باشد مي توان از سولفات کلسيم به عنوان يک منبع تکميلي استفاده کرد.