گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

فرمولهاي محلول غذايي هوگلند
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٦:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٢
 

محلول مادر (پايه) Stock   ميزان کاربرد ml/l 

محلول 1 

پتاسيم دي هيدروژن فسفات  1         

نيترات پتاسيم       5         

نيترات کلسيم        5         

سولفات منيزيم      2         

محلول 2 

فسفات دي هيدروژن آمونيوم 1         

نيترات پتاسيم       6         

نيترات کلسيم        4         

سولفات منيزيم      2         

 

ريز مغذيهاي محلول پايه

اسيد بوريک        2/86    

کلريد منگنز         1/81    

سولفات روي       0/22    

سولفات   0/08    

اسيد موليبدات       0/02    

 

آهن

براي محلول شماره 1: 5/0 درصد سيترات آمونيوم آهن   1         

براي محلول شماره 2: 5/0 شلات آهن            2