گلریزی:مرکز آموزش کشت گلخانه ای GOLrizi

فرمول محلول غذايي براي محصولات مختلف
نویسنده : مهرداد امیدسالاری - ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٧
 

ميزان (g در 100 ليتر)

منبع                   گوجه فرنگي       کاهو       رز 

 

عناصر اصلي

نيترات کلسيم                  680      407      543     

سولفات منيزيم                 250      985      185     

نيترات پتاسيم                  350      404      429     

کلريد پتاسيم                    170      -           -          

فسفات منو پتاسيم              200      136      204     

نيترات آمونيوم                 -           60        20       

 

ريز مغذيها

شلات آهن                      15        19/6     19/6    

سولفات منگنز                 1/78     0/96     3/9      

بر                              2/43      0/97     1/1      

سولفات روي                 0/28      0/552   0/448  

سولفات روي                  0/12     0/12     0/12    

موليبدات سديم                0/128    0/128    0/127